KURUMSAL

Yayın Faaliyetleri KVKK Aydınlatma Metni

Basın Süreçlerine Yönelik Aydınlatma ve Taahhüt Metni

NET YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
TELEVİZYON YAYIN & PROGRAM SÜREÇLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE AKTARILMASINA YÖNELİK AYDINLATMA VE TAAHHÜTNAME METNİ

1. AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Aktarılmasına İlişkin Bilgilendirme

Net Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ (“Şirket”) olarak televizyon programı & program süreçlerinde görsel içerikli haber sunulması, röportaj gerçekleştirilmesi, makale yayınlanması, canlı/bant kaydı program gerçekleştirilmesi ve bu süreçler kapsamında vatandaşlarımıza bilgilendirici, eğitici, eğlendirici içerikler sunulması amacıyla ilgili kişilerin adı, soyadı, görsel ve işitsel bilgisi (görüntü ve ses), iletişim bilgisi (adres, e-posta, telefon numarası) ve sürecin içeriğine göre ilgili kişilerin Şirkete ilettiği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 5. maddesinde yer alan “açık rıza” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartı dahilinde işlemekteyiz. İşlediğimiz kişisel verileri işbu aydınlatma metni, açık rıza ve taahhütname metni, ses/görüntü kaydı alan cihazlar, e-posta, yazılı başvurular aracılığıyla elde etmekteyiz. İşlediğimiz kişisel verileri Şirketin basın süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; internet sitesi, sosyal medya hesapları, televizyon kanalı, gazete ve benzeri yayınlar aracılığıyla üçüncü kişilerin erişimine açık bir şekilde yayınlanması amacıyla aktarmakta ve basın/düzenleme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçi firmalarımıza, bilgilendirme amacıyla bağlı olduğumuz Albayrak Holding ve bağlı şirketlerine yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmaktayız.

İlgili Kişilerin KVKK Kapsamında Hakları

İlgili kişiler, KVKK çerçevesinde ve Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlar dahilinde Şirkete başvuruda bulunarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediği öğrenme, buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve silinme-yok edilme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere iletilmesini isteme, işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sorumlusu İletişim Kanalları

Adres: Maltepe Mah. Fetih Caddesi No:6/5 Zeytinburnu İstanbul

Kep Adresi: netyayincilik@hs03.kep.tr

Telefon Numarası: 02124675500

E-Posta: kvkk@tvnet.com.tr

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.