KURUMSAL

Kişisel Verilerin Korunması

NET YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

Net Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Habercilik faaliyetlerinin yürütülmesi

Ad Soyad, Unvan, Çalışılan Kurum, Fotoğraf, Ses, Video

m.5/1, m.5/2-f.

İlgili kişinin kendisinden, Kamera Kaydı, Ses Kaydı (Otomatik olan veya olmayan yollarla)

Sosyal ve kültürel bilgi paylaşımı gerçekleştirilmesi

Ad Soyad, Unvan, Çalışılan Kurum, Fotoğraf, Ses, Video, Röportaj İçeriği

m.5/1, m.5/2-f.

İlgili kişinin kendisinden, Kamera Kaydı (Otomatik olan veya olmayan yollarla)

Tedarikçi dosyası hazırlanması, sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi, sözleşmenin ifası

Kimlik Bilgileri, İkametgâh bilgileri, Banka Bilgileri / Hesap İBAN No, Sözleşmeler

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Satın alma, teklif ve analiz süreçlerinin yürütülmesi

Kimlik Bilgisi, Banka Bilgisi, Fatura Bilgisi, İletişim Bilgisi, Vergi Dairesi Bilgisi, Referans Bilgisi

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f

E-posta, Fiziki Evrak, Telefon (Otomatik olan veya olmayan yollarla)

Mal ve hizmet alımlarının yapılması

Kimlik Bilgisi, İmza Sirküleri, Banka Bilgisi, İletişim Bilgisi, Vergi Dairesi Bilgisi, Referans Bilgisi, Finansal Bilgi

m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f

E-posta, Fiziki Evrak, Telefon (Otomatik olan veya olmayan yollarla)

Tedarikçi ödemelerinin gerçekleştirilmesi

Adı Soyadı, Hizmet Ödemeleri, Prim Ödemeleri, Banka Bilgileri (Hesap / IBAN No), Senet Bilgisi, Fatura Bilgisi

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Fatura süreçlerinin yürütülmesi

Adı soyadı, VKN, TCKN, e-posta, telefon, adres

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e.

Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)

Çalışan adayı başvuru ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi

Adı Soyadı, T.C Kimlik No, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hali, Kan Grubu, İmza, Fotoğraf, Cinsiyeti, Dernek Üyeliği, Vakıf Üyeliği, CV, Anne Baba Bilgisi, Kardeş Bilgisi, Öğrenci Belgesi (Stajyer)

m.5/1, m.6/1, m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f.

İlgili kişinin kendisinden, Bağlı insan kaynakları firmaları, İnternet Sitesi (Otomatik olan veya olmayan yollarla)

Şirketimizin çalışma alanlarının kayıt altına alınarak güvenliğin temini

Kamera kaydı, ses kaydı

m. 5/2-f.

Kamera sistemleri (Otomatik yollarla)

Telefon görüşmelerinin/Çağrı merkezi görüşmelerinin kalite standartları gereği kayda alınması

Ses kaydı

m.5/2-f.

Çağrı merkezi aracılığıyla (Otomatik yollarla)

İnternet sitesi gezinti kayıtlarının takibi

Log Kayıtları, Takip Kayıtları

m.5/2-a, m.5/2-ç.

Yazılımlar (Otomatik yollarla)

Çalışma alanı girişlerinde güvenlik kontrollerinin sağlanması, ziyaretçi kaydının oluşturulması

Adı Soyadı, Görüşeceği Kişi, Giriş Saati, Geliş Sebebi, Plaka Bilgisi

m.5/2-f.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi

Adı soyadı, e-posta, telefon numarası, unvan, imza, talep/şikâyet detayı

m.5/2-c, m.5/2-d, m.5/2-e, m.5/2-f.

E-posta, Web Portal (Otomatik yollarla)

İnternet sitesi, sosyal medya reklam, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi

Ad Soyad, Telefon, E-posta, Google Reklam İçerikleri

m.5/1

İlgili kişinin kendisinden, İnternet sitesi (Otomatik olan veya olmayan yollarla)

İlgili kişilerle iletişim süreçlerinin yürütülmesi

Ad Soyad, Telefon, E-mail, İş Adresi

m.5/2-c, m.5/2-e.

İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)

Kurumsal etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi

Fotoğraf, Video Kaydı

m.5/1

Fotoğraf ve video çekimi (Otomatik olan yollarla)

Şirket araçlarının takibi

Konum Bilgisi

m.5/2-f.

Araç takip sistemi (Otomatik yollarla)

Dava, arabuluculuk ve icra süreçlerinin takibi

Dosyaya konu olan ve/veya dosyada bulunan kişisel veriler

m.5/2-a, m.5/2-d, m.5/2-e, m.5/2-f.

Fiziki yollarla ve e-posta (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi

Adı soyadı, adresi, TCKN, kimlik seri numarası, doğum tarihi, anne ve baba adı, unvan, fotoğraf, video, telefon, e-posta, imza

m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç

Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)

 

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

Veri Aktarma Amacı

Aktarılan Alıcı Grupları

Yurt Dışı Aktarım ve Amacı

Habercilik faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal ve kültürel bilgi paylaşımı gerçekleştirilmesi

İnternet sitesi, sosyal medya hesapları aracılığı ile herkese açık, Kolluk Kuvveti, Cumhurbaşkanlığı, TV, Gazete

Süreçlerde kullanılan yazılım ve bulut hizmetlerinin yurt dışı tedarikçilerden temin edilmesi, Herkese açık paylaşım gerçekleştirilmesi nedeniyle

Tedarikçi sözleşmesel süreçlerin yürütülmesi, iş akışının sağlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, gerekli vize, seyahat işlemlerinin yapılması

Devlet Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Konsolosluk

X

Tedarikçi ödemelerinin gerçekleştirilmesi, iş akışının sağlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ödeme bilgisi verilmesi

Devlet Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Albayrak Holding, Avukat

X

Fatura süreçlerinde işlenen veriler, yasal yükümlülük ve sürecin devamını sağlamak

İlgili ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Anlaşmalı Muhasebe Firmasına

X

Etkin personel adayı seçilmesi, bağlı firmalarca adayın değerlendirilmesi, anlaşmazlık bulunması

İştirak ve Bağlı Ortaklıklar, Albayrak Holding Diğer Bağlı Firmalar, Avukatlık Firmaları

X

Kurumsal etkinlik ve organizasyonların yürütülmesi, reklam ve tanıtım gerçekleştirilmesi, güvenliğin sağlanması, denetim gerçekleştirilmesi

Devlet Kurum ve Kuruluşları, Kolluk Kuvvetleri, Sosyal Medya Platformları, Albayrak Holding, RTÜK

Pazarlama faaliyetleri kapsamında reklam verilmesi amacıyla Google

Şirketimizin çalışma alanlarının güvenliğinin temini, herhangi bir ihlal olay durumunda kişinin tespiti, güvenlik süreçlerinin yürütülmesi

Kolluk Kuvvetleri, Savunma Sanayi Başkanlığı

X

Talep ve şikayet ile ilgili süreçleri yönetebilmek, çözüme kavuşturmak

Albayrak Holding İştirak ve Diğer Ortaklara

X

Düzenlemiş olduğumuz çekiliş konusunun yerine getirilmesi

Albayrak Holding İştirak ve Diğer Ortaklara, İlgili Tedarikçi Firmaya

İlgili Yurt Dışı Tedarikçi Firmaya

Şirketin ödeme işlemlerinin yapılabilmesi

İlgili Banka

X

Dava, icra ve arabuluculuk süreçlerinin takibi ve sürecin yürütülmesi

Avukat, Mahkeme, İcra Dairesi, Vergi Dairesi, İlgili Banka, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

X

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İlgili ve Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, BTK

X

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 5. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

 

D.VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

İnternet Adresi           : www.tvnet.com.tr

Telefon Numarası      : 2124675500

E-Posta Adresi           : kvkk@tvnet.com.tr

Adres                          : Maltepe Mah. Fetih Caddesi No:6/5 Zeytinburnu İstanbul

Kep Adresi                 : netyayincilik@hs03.kep.tr

Başvuru formu için buraya tıklayın

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.